Προσιτή κατοικία 

Στόχος των δράσεων της CRS είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία μοντέλων προσιτής κατοικίας, τα οποία βασίζονται σε ανταποδοτικά συστήματα για την εξασφάλιση και τη διατήρηση υψηλών επιπέδων συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων με την Κοινωνία των Πολιτών.

Ο σχεδιασμός του μοντέλου κατοικίας πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς ερευνών για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών έτσι ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης. Η ύπαρξη κενών διαμερισμάτων και κτιρίων θα έρθει να καλύψει το πρόβλημα έλλειψης στέγης των προσφύγων προσφέροντας κίνητρα -οικονομικά και κοινωνικά- στους ιδιοκτήτες των ακινήτων ώστε να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα προσιτής κατοικίας.

Η καινοτομία της δράσης βασίζεται στο γεγονός ότι η στεγαστική πρόταση απαντά σε υπάρχουσες παθογένειες της πόλης και αποτελεί μέρος της αστικής ανάπτυξης συνολικά, με κεντρικό σημείο τη δικτύωση των προσφύγων με ενεργές ομάδες πολιτών. Επίσης, κοινωνικοί λειτουργοί μαζί με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες του προγράμματος θα σχεδιάσουν από κοινού εξατομικευμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δεξιότητες του κάθε συμμετέχοντα χωριστά.


Για την εξασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των μοντέλων κατοικίας, η CRS δημιούργησε Διεπιστημονική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Technical Steering Group) αποτελούμενη από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς. Η ομάδα παρέχει καθοδήγηση στο πρόγραμμα ενώ συγχρόνως υποστηρίζει το δήμο Αθηναίων να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για τις ευκαιρίες στέγασης στην πόλη.