Δράσεις στη Γειτονιά

Για την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων στο Curing the Limbo και την οργανική ένταξή τους στη ζωή της πόλης, το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων συνεργάζεται με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι ήδη ανταποκρίνονται σε σύγχρονες αστικές προκλήσεις, σχεδιάζοντας μαζί τους μια σειρά από συμμετοχικές δράσεις. Σε αυτές τις δράσεις οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν με τους κατοίκους της Αθήνας, να αποκτήσουν εξοικείωση με τις γειτονιές της και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Ο σχεδιασμός των δράσεων βασίζεται τόσο στις ανάγκες των πολιτών, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσω μιας διαδικασίας ερευνητικών δρωμένων στις γειτονιές της Αθήνας, όσο και στις ίδιες τις επιθυμίες και ανάγκες που εκφράζουν όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η διασύνδεση των προσφύγων με τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας εξασφαλίζει την ανάπτυξη ενός μοντέλου ανταλλαγής το οποίο παράγει οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για την ίδια την πόλη. Η μετεξέλιξη αυτών των συμμετοχικών δράσεων σε εφαρμόσιμες ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι το μέσο που οδηγεί στη σταδιακή αυτονόμηση των συμμετεχόντων, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης.