Η καινοτομία

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα γεννιέται στις γειτονιές της Αθήνας

Η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Urban Innovative Actions. Μέσα από την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων του Curing the Limbo, στόχος είναι η εξεύρεση ενός μοντέλου ένταξης που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του στην Αθήνα και μετά το πέρας του προγράμματος το 2021. Πρωταγωνιστές, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες, καθώς ενεργοποιούνται και εντάσσονται στην αστική πραγματικότητα, αλληλοεπιδρώντας με τη γειτονιά, την πόλη, τους πολίτες.

Παράλληλα, στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η μετεξέλιξη του πρωτότυπου μοντέλου δράσης σε πρόταση δημόσιας πολιτικής (public policy proposal) στον πυλώνα «Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών», βιώσιμη και εφαρμόσιμη στην κλίμακα των ευρωπαϊκών πόλεων. Σε αυτό το κομμάτι ο ρόλος του Δήμου είναι δομικός ως φορέας θεσμικής συνέχειας και οργανικής παρακαταθήκης του προγράμματος. Μέσω του Δήμου, οι δράσεις και οι καλές πρακτικές του Curing the Limbo ανάγονται σε πολιτικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες πόλεις.

Η μεθοδολογία

Έρευνα, δράση, αξιολόγηση

Το ερευνητικό κομμάτι του προγράμματος βασίζεται στη μεθοδολογία «έρευνα δράσης». Εδώ ο ρόλος του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι κομβικός. Παρέχει τη μεθοδολογία, σχεδιάζει τα μαθήματα, μετεκπαιδεύει εκπαιδευτές και συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινή αντίληψη της ομάδας του προγράμματος μέσα από σεμινάρια ενδυνάμωσης. Με την έρευνα δράσης επιδιώκεται η καταγραφή, η ανάλυση και ο διαρκής επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής σε κάθε πυλώνα του προγράμματος. Από το μοντέλο προσιτής κατοικίας και την εκπαίδευση, μέχρι τις δράσεις στη γειτονιά και τη συμβουλευτική προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας, κάθε στάδιο, κάθε βήμα  σχεδιάζεται, υλοποιείται, αναλύεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται βάσει συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.   

Η διαδικασία γίνεται έτσι δυναμική και ευέλικτη. Φιλοσοφία του Curing the Limbo είναι να προτείνει βιώσιμες λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων, της γειτονιάς, της πόλης, των πολιτών.