Η ιδέα

Πρόσφυγες και πόλη μετά την αδράνεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφυγες που έχουν λάβει άσυλο, αλλά δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να ομαλοποιήσουν τη ζωή τους. Στόχος είναι η ενεργή μετάβαση από τη μετέωρη κατάσταση του limbo, της αδράνειας δηλαδή των προσφύγων, λόγω της μακροχρόνιας αναμονής τους στην Αθήνα, αλλά και του αισθήματος αβεβαιότητας για το μέλλον. Το Curing the Limbo συνδιαμορφώνει το μοντέλο δράσης για την αντιμετώπιση αυτής ακριβώς της στασιμότητας μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και σε διαβούλευση με πρόσφυγες, ομάδες ενεργών πολιτών, ιδιοκτήτες διαθέσιμων ακινήτων και ευρύτερους φορείς της πόλης. Πέρα όμως από τους άμεσους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη προς ένα ευρύτερο σύνολο επωφελούμενων. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του Curing the Limbo για την πόλη και τους πολίτες.

Η πρόκληση

“Επανεκκίνηση” μέσω καινοτόμων δράσεων

Η καινοτομία του Curing the Limbo εστιάζει στον συμμετοχικό σχεδιασμό μοντέλων που παρέχουν στους πρόσφυγες επιλογές μετεκπαίδευσης και προσιτής στέγασης. Παράλληλα, βελτιώνοντας τις βασικές δεξιότητές τους, δημιουργεί προοπτικές επαγγελματικής διασύνδεσης, κυρίως σε σχήματα ανταλλακτικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η εφαρμογή ενός δυναμικού μοντέλου, όπου οι πρόσφυγες ενεργοποιούνται, μετεκπαιδεύονται, παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, εξασκούνται στις νέες τεχνολογίες, διασυνδέονται μέσω του συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων με ομάδες ενεργών πολιτών, αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, ενώ παράλληλα και οι ίδιοι προσφέρουν στη βελτίωση βασικών αναγκών της γειτονιάς. Από κοινού, λοιπόν, πρόσφυγες και πόλη βγαίνουν από το στάδιο της αδράνειας, δραστηριοποιούνται, συνεργάζονται και συνυπάρχουν. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το Curing the Limbo.