Εργαστήρι Δεξιοτήτων

Στη λογική ενεργοποίησης των προσφύγων με στόχο την ένταξη εντάσσεται η απόκτηση δεξιοτήτων, η κατάκτηση της γλώσσας και η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης. Στο Εργαστήρι Δεξιοτήτων, το οποίο εδράζεται στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, διεξάγονται εργαστήρια για την εμψύχωση των συμμετεχόντων, υπό την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Εργαστήρι Δεξιοτήτων θα παρέχονται:

  • κύκλοι μαθημάτων ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας μέσα από τη εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας (experiential learning, problem-based learning, literacy development)

  • αντίστοιχοι κύκλοι μαθημάτων αγγλικής γλώσσας

  • κύκλοι επιμόρφωσης αρχάριων και προχωρημένων σε Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) με στόχο την προώθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

  • κύκλοι εργαστηρίων οπτικοακουστικής έκφρασης και δημιουργίας (φωτογραφία, κινούμενο σχέδιο, δημιουργική ηχογράφηση, video art, digital art, κ.ά.), τα οποία θα συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού των εκπαιδευόμενων, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της συνεργασίας καθώς και στην έκφραση των συναισθημάτων

  • εργαστήρια δημιουργίας πολιτισμικών διαμεσολαβητών οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως γέφυρα με τους πρόσφυγες και την κοινότητά τους.

Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην ενδυνάμωση του πληθυσμού-στόχου. Δευτερογενές όφελος αποτελεί η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς και η ανάπτυξη μεθοδολογίας στη διαμεσολάβηση.

Στο Εργαστήρι Δεξιοτήτων παρέχονται επίσης υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και νομική άποψη σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσφύγων από τη συνεργαζόμενη Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.