dimosathinewn.png

Δήμος Αθηναίων 

Ο δήμος Αθηναίων επενδύει στην καινοτομία ενισχύοντας την τοπική κοινωνία ώστε να γίνει φορέας αλλαγής και εξωστρέφειας. Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζει, συγχρηματοδοτεί και υλοποιεί σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών έργων που ενδυναμώνουν τον πολίτη και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες στην πόλη. Για το έργο αυτό ο δήμος Αθηναίων βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανακηρύχτηκε "Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018".

Το συνΑθηνά, υπάγεται στην Αντιδημαρχία Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, και αποτελεί πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων που δημιουργήθηκε το 2013 με στόχο να λειτουργήσει ως τόπος συνάντησης, διευκόλυνσης και αξιοποίησης των ομάδων πολιτών που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Ενδυναμώνοντας τις δράσεις των πολιτών, ο Δήμος διαμορφώνει μια νέα αντίληψη για τη σχέση της Κοινωνίας των Πολιτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και καλλιεργεί μια αμφίδρομη και δυναμική μεταξύ τους σχέση.


eata.png

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο του δήμου Αθηναίων να καταστεί η Αθήνα ελκυστικός προορισμός για κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρηματίες και επενδυτές. Με στόχο τη βελτίωση των δομών της πόλης, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί αναπτυξιακά έργα και πιλοτικές δράσεις που εμπίπτουν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η κοινωνική συνοχή και η προώθηση της αστικής βιωσιμότητας, εστιάζοντας παράλληλα στην επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.


kapodistriako.png

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετέχει στο πρόγραμμα με μέλη του διδακτικού προσωπικού τριών τμημάτων: το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και τα Τμήματα Φιλολογίας και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα Τμήματα αυτά διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μειονοτικούς πληθυσμούς (www.museduc.gr) και έχουν εκτεταμένο έργο με προσφυγικές ομάδες ενηλίκων και παιδιών με στόχο την ένταξη.


crs.png

CRS

Η Catholic Relief Services (CRS) ιδρύθηκε το 1943 από τη Σύνοδο των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ για να προσφέρει εκτός των συνόρων αρωγή στους φτωχούς και γενικά σε συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια. Αποστολή της CRS είναι να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο, να στέκεται αρωγός στην ανθρώπινη ανάπτυξη, και να προωθεί τη φιλανθρωπία και τη δικαιοσύνη στον κόσμο. Η CRS είναι παγκοσμίως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς εθελοντικούς οργανισμούς, υποστηρίζοντας την υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακών έργων σε περισσότερες από 100 χώρες και σημεία ανά τον κόσμο. Η CRS διατηρεί γραφεία σε 64 χώρες.

Στα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, η CRS συνεργάζεται με την Caritas Athens και την Caritas Hellas από το καλοκαίρι του 2015, προσφέροντας άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, όπως σίτιση, ιατρική περίθαλψη, προσωπική υγιεινή, ρουχισμό, νερό και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Από τον Ιούλιο του 2016, καθώς ο πληθυσμός προσφύγων έδειξε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, η CRS σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους/φορείς έχει παράσχει προσωρινή στέγαση σε ανακαινισμένα κτίρια και διαμερίσματα, καθώς και επιχορηγήσεις πολλαπλών χρήσεων σε περισσότερους από 17.000 Αιτούντες Άσυλο που ζουν ή πέρασαν από την Ελλάδα. Ο προγραμματικός σχεδιασμός της CRS στην Ελλάδα λειτουργεί διττά, έτσι ώστε οι προτεινόμενες δράσεις να ωφελούν τόσο τους Αιτούντες Άσυλο όσο και την τοπική κοινωνία. Ως εκ τούτου οι τρέχουσες προγραμματικές δράσεις εστιάζουν στην αστική κατοικία, την οικονομική ενίσχυση με παροχή μετρητών και τη σταδιακή ομαλή ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα.

για τις δράσεις της CRS στην Ελλάδα:


irc.png

IRC

H International Rescue Committee (IRC) είναι μια ανθρωπιστική και αναπτυξιακή μη κυβερνητική οργάνωση, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, παρέχοντας στήριξη και προστασία σε εκτοπισμένους πληθυσμούς, θύματα καταπίεσης και βίαιων συρράξεων. Στην Ελλάδα, η IRC ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες το καλοκαίρι του 2015 στη Λέσβο και, σταδιακά, οι δράσεις της επεκτάθηκαν στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η ΙRC προσφέρει ζωτικής σημασίας στήριξη και προστασία είτε απευθείας είτε σε συνεργασία με οργανώσεις στην Ελλάδα και την τοπική αυτοδιοίκηση σε τομείς όπως υποδομές και εγκαταστάσεις υγιεινής, υπηρεσίες προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της 24ωρης φροντίδας σε ασυνόδευτα παιδιά), πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

για τις δράσεις του IRC στην Ελλάδα: