Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΟΥ CURING THE LIMBO ΣΤΑ MEDIA

ιν γρ 2.png

Ένα πρόγραμμα ένταξης προσφύγων στις γειτονιές της Αθηνάς

Εκτενείς ήταν οι αναφορές των media στο πρόγραμμα με αφορμή την εκδήλωση παρουσίασης και γνωριμίας. Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ επικεντρώθηκε στο καινοτόμο μοντέλο ένταξης, στην ολιστική προσέγγιση και στον τρόπο που οι πέντε εταίροι του προγράμματος ενώνουν τις δυνάμεις τους και συν-σχεδιάζουν το project. Ο δήμος συντονίζει τη συνεργασία με την ΕΑΤΑ, το πανεπιστήμιο Αθηνών και τις δυο διεθνείς ΜΚΟ, CRS και IRC.

Το «Curing the Limbο» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA) και απευθύνεται σε αναγνωρισμένους ενήλικες πρόσφυγες που έχουν αποκτήσει άσυλο στην Ελλάδα μετά το 2015 και μιλούν ελληνικά, αγγλικά, αραβικά, φαρσί ή γαλλικά.

Στο πρόγραμμα, οι πρόσφυγες παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και σεμινάρια οπτικοακουστικής έκφρασης στο Σεράφειο και στις γειτονιές της πόλης, συμμετέχουν σε συνεδρίες εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής, ενισχύουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, ενημερώνονται για τη διαδικασία ενοικίασης ακινήτων στην Αθήνα και αποκτούν τη δυνατότητα αίτησης για οικονομικά προσιτή κατοικία.

διαβάστε ενδεικτικά

#CuringtheLimbo #cityofAthens #Serafio #CRS #IRC #UniversityofAthens #thisisathens #synathina #launchevent #media #UrbanInnovativeActions #UIAinitiative #UIAcities #integration #socialcohesion #socialexchange #socialinnovation