ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ CURING THE LIMBO

MM_07150.jpg

Ξεκινησε ο 3ος κΥκλος μαθημΑτων του προγραμματος, υπΟ την εποπτεια του Πανεπιστημιου Αθηνων.

Ο 3ος κύκλος αποτελείται από 11 τμήματα γλωσσικών μαθημάτων- 6 ελληνικών και 5 αγγλικών, με επίπεδα από Α0 (αρχαρίων) έως Β1 (προχωρημένων), ενώ επιπλέον ξεκίνησαν 4 τάξεις οπτικοακουστικών (audiovisual). Στα μαθήματα ελληνικών είναι εγγεγραμμένοι 130 μαθητές και στα αγγλικά 90. Συνολικά, κάθε εβδομάδα υλοποιούνται στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, 66 ώρες γλωσσικών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα σχεδιάζει τη δημιουργία τμημάτων προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης, επιπέδου Α2 στα Ελληνικά και Β2 στα Αγγλικά, ενώ παράλληλα τα τμήματα γλωσσικών μαθημάτων συνεργάζονται με την IRC, εταίρο του προγράμματος, με προσανατολισμό την επαγγελματική ενδυνάμωση και την καλύτερη πρόσβαση των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας.